Inženýrská geodézie:

Podklad pro projekt, vytyčení stavby, zaměření skutečného provedení stavby

Katastr nemovitostí

Zaměření pozemku – geometrický plán, věcné břemeno, vytyčení pozemků

Vytyčení sítí CETIN

Trasování a vytyčení podzemních sítí elektronických komunikací (SEK)

Trasování inženýrských sítí

Lokalizace a označení podzemních inženýrských sítí – kabely, potrubí

Investoři

Vyhotovení geometrických plánů, vytyčení hranic pozemků, prohlášení vlastníka

> více

Architekti

Zaměření podkladu pro projekt, stavebně technická dokumentace budov

> více

Stavební firmy

Geodetické práce při výstavbě prostorových a liniových staveb

> více

Inženýrské sítě

Vyhotovení geodetické dokumentace skutečného provedení stavby

> více

Fyzické osoby

Zaměření pozemku, geodetické práce při stavbě rodinného domu, garáže…

> více