Akviziční činnost

Akviziční činnost pro telekomunikace

Na základě poptávky od zákazníka pro danou lokalitu vytipujeme nevhodnější objekty nebo pozemky pro výstavbu telekomunikačního zařízení. Připravíme podrobnou studii pro všechny vhodné kandidáty (zjištění majitele pozemku – jeho předběžný zájem, seznam všech potřebných povolení a vyjádření dotčených orgánů, fotodokumentaci, dokumentaci viditelnosti na opposite site).

Po obdržení objednávky pro dané umístění telekomunikačního zařízení začneme s majitelem pozemku nebo objektu projednávat konkrétní nájemní smlouvu a zároveň podáme žádosti na příslušné instituce státní správy pro vydání závazných stanovisek k vybudování telekomunikačního zařízení.

Závěrem akvizičních prací podáme žádosti na stavební úřad o vydání potřebného povolení pro umístění a vybudování telekomunikačního zařízení.

 

> home