Architekti

Dlouhodobě spolupracujeme s architekty a projektanty a dle jejich požadavků provádíme zaměřovací práce. Zejména se jedná o zaměření podkladu pro vyhotovení projektové dokumentace a stavební zaměření – stavebně technická dokumentace budov. Výsledkem jsou digitální výkresy ve formátu dwg, dxf, dgn, které obsahují 2D a 3D informace.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> home