Stavebně technická dokumentace budov

• Zaměření aktuálního stavu interiéru a exteriéru objektu

• Vyhotovení vodorovných a svislých řezů objektu

• Vyhotovení pohledů na fasády

• Tvorba digitálního 3D modelu

stavební zaměření půdorys

stavební zaměření pohled