Geodetické práce v katastru nemovitostí

• Vytyčování, rozdělování a slučování vlastnických hranic

• Geometrické plány, věcná břemena

geometrický plán pro vyznačení budovy

geometrický plán pro vyznačení věcného břemene