Stavba rodinného domu, chalupy, garáže

• Zaměření podkladu pro projekt – polohové a výškové zaměření terénu, zanesení katastrální mapy do situace, zobrazení stávajících inženýrských sítí v dané lokalitě

• Vytyčení stavby dle projektové dokumentace – vytyčení základů, vytyčení obrysu budovy se zajištěním na tzv. lavičky

• Zaměření a zpracování geometrického plánu pro vyznačení budovy sloužícího nejen pro zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí, ale také pro čerpání hypotečního úvěru

podklad pro projekt

vytyčovací výkres