Inženýrská geodézie

Do inženýrské geodézie se řadí veškeré geodetické činnosti spjaté s výstavbou ať už se jedná o pozemní stavby, dopravní stavby, liniové stavby, vodní díla, průmyslové objekty či podzemní díla.

Společnost ARITMET s.r.o. je schopna dodávat komplexní geodetické činnosti v rámci výstavby počínaje zaměřením podkladu pro projekční činnost přes vytyčovací  a zaměřovací práce až po zaměření skutečného provedení stavby.

Vzhledem ke zvyšujícím se nárokům na přesnost a spolehlivost výsleků, které jsou vyžadovány z důvodu složitosti moderních konstrukcí, používáme pro účely inženýrské geodézie vysoce výkonné a precizní měřící přístroje  značky TRIMBLE.

 > geodetické práce