Specialní geodetické práce

Speciální geodetické práce se provádějí u komplikovanějších staveb, kdy je požadována vysoká přesnost měřických prací. Jedná se zejména o měření deformací (poklesů, zdvihů či náklonů) objektů, u kterých se předpokládají takovéto pohyby způsobené vlivem velké hmotnosti stavby, nekvalitního podloží apod. Často se také provádí monitoring okolních budov sousedících s místem stavby.