Stavebně technická dokumentace budov

Stavebním zaměřením je zhotovena přesná dokumentace skutečného stavu zájmového objektu. Provede se zaměření veškerých stavebních prvků za účelem vyhotovení grafického zpracování celkové vnitřní a vnější dispozice zájmového objektu.

Dokumentace většinou zahrnuje vypracování půdorysných výkresů jednotlivých podlaží, řezů a fasád objektů nebo případné další speciální prvky vyžadované objednatelem.

stavební zaměření půdorys

stavební zaměření pohled

stavební zaměření řez