Vytyčení prostorových a liniových staveb

Jedná se o vytyčovací práce, které jsou běžnou součástí výstavby, ať už se jedná o stavbu rodinného domu, monolitické konstrukce, dálnice či inženýrské sítě.

Na základě projektové dokumentace jsou objednatelem specifikovány body, které geodet vytýčí v terénu s požadovanou přesností.