Vytyčování a zaměření inženýrských sítí

Při realizaci stavby je nutné vytyčit trasu inženýrských sítí, tak aby byly polohově a výškově správně umístěny v terénu.

Zaměření skutečného provedení stavby inženýrských sítí se zpravidla provádí před záhozem. Zaměření se následně zpracuje dle směrnice příslušných správců sítí.

geodetické zaměření vodovodu

Geodetické zaměření horkovodu