Zaměření podkladu pro projekt

Zaměření mapového podkladu pro projekční činnost je polohopisné a výškopisné zaměření skutečného stavu terénu se všemi objekty, které jsou  předmětem zaměření. Následným vyhotovením digitálního výkresu ve 2D (rovinné zobrazení situace) nebo 3D (prostorový digitální model terénu) zobrazení, je vytvořen mapový podklad umožňující architektům či projektantům „umístit“ projekt stavby do terénu se všemi náležitostmi.

zaměření podkladu pro projekt 1

 

zaměření podkladu pro projekt 2