Zaměření skutečného provedení stavby

Po ukončení výstavby se provádí konečné zaměření a vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS). Dokumentace slouží např. jako podklad pro kolaudační rozhodnutí stavebního úřadu.

zaměření skutečného provedení stavby ve 3D