Katastr nemovitostí

Katastr nemovitostí

Při geodetických pracech v oblasti katastru nemovitostí se nejčastěji provádí zaměření pozemku. Pod tímto pojmem se rozumí vyhotovení různých tipů geometrických plánů nebo vytyčení lomových bodů parcely v terénu.

Geometrický plán slouží jako technický podklad (předepsaná příloha) a je nedílnou součástí příslušných právních listin (kupní smlouva k nemovitosti, kolaudační rozhodnutí, rozhodnutí o přidělení čísla popisného apod.) pro zápis do katastru nemovitostí.

Nejčastěji se vyhotovuje geometrický plán pro vyznačení budovy (novostavba rodinného domu, přístavba ke stávající budově), rozdělení pozemku, vytyčení vlastnické hranice pozemku v terénu a pro vyznačení věcného břemene (vymezuje např. právo chůze, vjezdu, braní vody ze studny, vstupu a vjezdu na pozemek za účelem údržby a opravy apod.).

> geodetické práce