Geometrický plán pro průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné vlastnické hranice pozemku

Jedná se o zanesení vlastníky upřesněné hranice do katastru nemovitostí. Upřesněná hranice je v terénu označena předepsaným způsobem, zaměřena a do katastru nemovitostí je zanesena jako číselně určená hranice. Při zápisu tohoto geometrického plánu je nutno doložit souhlasné prohlášení vlastníků.