Geometrický plán pro rozdělení pozemku

Slouží jako příloha ke kupní (směnné, darovací) smlouvě, které bude použita pro zápis nově vzniklé části pozemku do katastru nemovitostí. Při zápisu geometrického plánu do katastru nemovitostí je třeba doložit souhlas příslušného stavebního úřadu s dělením pozemku.

geometrický plán pro rozdělení pozemku 1

geometrický plán pro rozdělení pozemku 2