Geometrický plán pro vymezení rozsahu věcného břemene

Vyhotovuje se jako technický podklad pro zápis práva odpovídající věcnému břemeni k části pozemku. V geometrickém plánu je uveden rozsah působnosti věcného břemene a druh věcného břemene (např. právo chůze, vjezdu, braní vody ze studny, vstupu a vjezdu na pozemek za účelem údržby a opravy apod.)

geometrický plán pro vyznačení věcného břemene 1

geometrický plán pro vyznačení věcného břemene 2

geometrický plán pro vyznačení věcného břemene 3