Geometrický plán pro vyznačení budovy

Geometrický plán pro vyznačení budovy se vyhotovuje pro budovy pevně spojené se zemí, které mají obvodové stěny a střešní konstrukci a jejichž výměra je minimálně 16 m2. V případě přístavby ke stávající stavbě na výměře nezáleží, jelikož nebude vznikat nové parcelní číslo. Vyhotovuje se geometrický plán pro vyznačení rozestavěné budovy za účelem získání nebo čerpání hypotečního úvěru. Nebo se vyhotovuje geometrický plán dokončené budovy pro kolaudací např. novostavby, přístavby, garáže apod.

geometrický plán pro vyznačení budovy 1

geometrický plán pro vyznačení budovy 2

geometrický plán pro vyznačení budovy 3