Vytyčení vlastnické hranice pozemku

Vytyčením vlastnické hranice se rozumí přenesení lomových bodů vlastnické hranice evidované v katastrální mapě do terénu. Lomové body hranice se v terénu vytyčují na základě předchozí měřické dokumentace a technických podkladů, které jsou uloženy na příslušném katastrálním úřadě. Lomové body se v terénu vyznačí předepsanými hraničními znaky (plastové  či kamenné mezníky, hřeby…). S výsledkem vytyčených hranic je zapotřebí seznámit vlastníky pozemků, pro které je vytyčená hranice společná. Všichni tito vlastníci mají právo vyjádřit svůj souhlas či nesouhlas s průběhem vytyčené hranice do vytyčovacího protokolu.