Trasování inženýrských sítí

Dokážeme lokalizovat a vytýčit podzemní inženýrské sítě – různé typy kabelů a potrubí pomocí našeho profesionálního lokátoru Radiodetection RD 8000.

Které sítě dokážeme detekovat:

silové kabely – PRE, ČEZ, areálové rozvody

datové a jiné kabely

veřejné osvětlení

plynovod,vodovod, horkovod

NOVĚ DOKÁŽEME VYTRASOVAT I KANALIZAČNÍ POTRUBÍ, HDPE TRUBKY APOD.

POMOCÍ  SONDY, KTEROU LZE ZAVÉST DO POTRUBÍ OD PRŮMĚRU CCA 25mm AŽ NA VZDÁLENOST 150m

NOVĚ DOKÁŽEME LOKALIZOVAT PORUCHU NA SILOVÝCH ČI DATOVÝCH KABELECH

 

Hledané sítě a kabely musejí být metalické, nebo musejí mít detekční zařízení!

Vyhněte se nepříjemným situacím, které mohou vzniknout poškozením různých inženýrských sítí např. v průběhu zemních prací. Nebo naopak omezte své náklady spojené s výkopovými pracemi v místech, kde žádné sítě nevedou.