Vyhotovení geometrických plánů

• Geometrický plán pro rozdělení pozemku

• Geometrický plán pro vyznačení budovy (nebo změny jejího obvodu) ke kolaudaci

• Geometrický plán pro obnovu parcel evidovaných zjednodušeným způsobem

• Geometrický plán pro vyznačení věcného břemene

geometrický plán pro rozdělení pozemku

geometrický plán pro vyznačení budovy