Prohlášení vlastníka

 

• Zaměření podlahových ploch a vyhotovení digitálního výkresu

• Vyhotovení elaborátu pro prohlášení vlastníka dle Zákona č.72/1994 Sb.

Prohlášení vlastníka 1

Prohlášení vlastníka 2

Prohlášení vlastníka 3