Vytyčování hranic pozemků

• Vytyčení vlastnických hranic v terénu

• Stabilizace lomových bodů předepsanými hraničními znaky (plastové, kamenné mezníky apod.)