Fotovoltaické elektrárny

 

Vytyčovací a zaměřovací práce při výstavbě fotovoltaických elektráren

V letech 2009-2011 jsme dodávali komplexní geodetické služby při výstavbě fotovoltaických elektráren na území ČR a také v Jižní Itálii. Naše geodetické služby jsme poskytovali společnostem NELUMBO s.r.o., STAND BY s.r.o. a IPDF Trade s.r.o.

zaměření podkladu pro projekt

zaměření skutečného provedení stavby

 

 

 

 

 

 

 

Prováděli jsme zaměření situace jako podklad pro projekční činnost FVE a kabelových přípojek, vytyčení nosných konstrukcí, oplocení, měničů, trafostanic, inženýrských sítí a zaměření skutečného provedení stavby.

> reference