Vyhotovení geodetické dokumentace skutečného provedení stavby

• Zaměření skutečného provedení stavby dle směrnice jednotlivých správců:

ČEZ a.s.

PRE Distribuce, a.s.

Pražská teplárenská a.s.

PVK a.s. – dokumentace kanalizací a vodovodů

TSK Praha – dokumentace sítí dopravní signalizace

ÚRM – Útvar rozvoje Hlavního města Prahy (dřive IMIP)

Pražská plynárenská a.s. – dokumentace

• Vyhotovení geodetické dokumentace

• Vyhotovení geometrického plánu pro vyznačení věcného břemene

Geodetické zaměření tlakové kanalizace

Geodetické zaměření horkovodu