Stavební firmy

Geodetické práce pro stavební firmy začínají zaměřením podkladu pro vyhotovení projektové dokumentace a navazují spoluprácí při vytyčování průběhu inženýrských sítí, vytyčení prostorových objektů, určování výšek, měření deformací – vodorovné a svislé posuny konstrukce, kontrolní měření svislosti konstrukcí, u liniových staveb se jedná zejména o vytyčování profilů, zaměření a výpočet kubatur a nakonec zaměření – dokumentaci skutečného provedení stavby.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> home