Geodetické práce v průběhu výstavby

• Vybudování, zaměření a výpočet podrobné vytyčovací sítě staveb

• Základní a podrobné vytyčení staveb

• Vyhotovení vytyčovacích výkresů staveb

• Sledování deformací – vodorovných a svislých posunů

• Součinnost při montáži ocelových a betonových konstrukcí

• Zaměření a výpočet kubatur

• Zaměření skutečného provedení stavby

vytyčovací výkres

zaměření skutečného provedení