TRASOVÁNÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

Dokážeme lokalizovat a vytýčit podzemní inženýrské sítě – různé typy kabelů a potrubí pomocí našeho profesionálního lokátoru Radiodetection RD 8000, RD8100.

Které inženýrské sítě dokážeme vyhledat:

silové kabely – PRE, ČEZ, areálové rozvody
datové a jiné kabely (CETIN, TSK)
veřejné osvětlení
plynovod, vodovod, horkovod

Tyto sítě a kabely, jsou metalické, nebo mají detekční zařízení (vodící drát v souběhu s trasou sítě)

Vyhledání a trasování kanalizačního a vodovodního potrubí bez trasovacího zařízení, HDPE trubky apod.:

Dokážeme vyhledat pomocí sondy, která se zavádí do potrubí od průměru cca 25mm na vzdálenost až cca 150m

PORUCHY NA KABELECH

Dokážeme lokalizovat poruchu na silových či datových kabelech.

Porušený kabel musí být odpojený na obou koncích a přístupný pro zapojení vysílače trasovacího signálu. Porucha je lokalizována pomocí A-rámu na trase kabelu. Poruchu lze lokalizovat v terénu s přesností cca 0,5m.

VYTYČENÍ SÍTÍ CETIN     

Sídlo

Gutova 2134/26
100 00 Praha 10

IČ: 279 515 29
DIČ:CZ279 515 29

Provozovna

Bulharská 1401/38
101 00 Praha 10

b

Kontakty

E-mail: aritmet@aritmet.cz
Mobil + 420 606 213 599